Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Vakantiehuis in Groesbeek

 •  U dient zich te houden aan het regelement van Bungalowpark Cantecleer (zie hieronder).
 •  Huisdieren in de vakantiewoning zijn niet toegestaan.
 •  Roken in de vakantiewoning is niet toegestaan.

Artikel 1

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit en voorzieningen aanwezig in de vakantiewoning. Tevens zal de verhuurder alles in het werk stellen de betreffende storing zo spoedig mogelijk (te laten) verhelpen. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste (aan)betaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennisgenomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de omschrijving van de woning. Prijzen van de verhuurder zijn berekend in EURO’S en zijn per woning per week of andere periode, zoals vermeld op huurovereenkomst. Btw is hier niet van toepassing.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering dient € 200,00 te worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet per omgaande na ontvangst van de bevestiging worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Het restant, inclusief de borg, dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een bericht ontvangen met het verzoek het restant per omgaande te betalen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande plaats te vinden.

Uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode wordt alle informatie over het vakantiehuis naar de huurder gestuurd (per email). Hierbij is alle noodzakelijke informatie over het adres, contactpersoon en toegang tot het huis inbegrepen.

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk (email) aan de verhuurder worden gemeld.
De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 •  Annulering meer dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode 200 Euro.
 •  Annulering binnen 4 weken of minder voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door de verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden.

Artikel 6. Klachten en geschillen.

Klachten en onvolkomenheden dienen binnen 1 dag na het in bezitnemen van het vakantiehuis telefonisch te worden gemeld aan de contactpersoon. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving.

Alle informatie op de website van de verhuurder of bemiddelaar betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.

In 2 afgesloten kasten en een afgesloten kamer liggen enkele privé spullen van de verhuurder opgeslagen.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats ná 16.00 uur.
De vakantiewoning dient uiterlijk om 11.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.
Indien men langer in de woning verblijft dan de bevestigde huurperiode, wordt de waarborgsom ingehouden en eventuele daaruit voortkomende schade/kosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 9. Maximumaantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer dan de op de website vermelde personen logeren, tenzij vooraf (schriftelijk) toestemming is verleend door de verhuurder.

Artikel 10. Huisdieren

Huisdieren zijn NIET toegestaan in de woning.

Artikel 11. Waarborg

De waarborg zal binnen 14 werkdagen na het verlaten van de woning worden teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 12. Bijkomende kosten

De huur is inclusief verbruik van water, elektriciteit, gas, televisie en wifi. Bijkomende kosten zijn er voor de eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventueel huur bedlinnen en gebruik haardhout.

Artikel 13. Achterlaten woning bij vertrek.

Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten. Regels met betrekking tot het achterlaten van de woning;

– Meubilair en inboedel in oorspronkelijke staat en op de oorspronkelijke plek.
– Kookplaat, magnetron/oven en overige keukenapparatuur dienen schoon te worden achtergelaten.   – Serviesgoed schoon en opgeborgen.
– Afval in de afvalcontainers van het park deponeren.
– Ramen en deuren sluiten en op slot.

De verhuurder behoud zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien er overmatige vervuiling wordt geconstateerd waarbij reguliere schoonmaak niet voldoende blijkt te zijn.

 

Regelement Bungalowpark Cantecleer Groesbeek

 1. Aankomst en vertrek

Het park is vrij toegankelijk voor de eigenaren/huurders van een stacaravan/bungalow tevens houder van een slagboomsleutel welke op naam en kavelnummer is geregistreerd.

 1. Bezoekers

Bezoekers zijn bij ons welkom maar wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen. De auto’s van uw bezoekers zijn niet welkom op het park en dienen buiten de slagboom geparkeerd te worden op P-plaatsen voor bezoekers.

 1. Verkeer

Op ons terrein is het Wegen Verkeer Reglement van toepassing. Vermijd het rijden met uw auto/motor op het terrein zoveel mogelijk. Auto’s/motoren/bromfietsen dienen op het terrein stapvoets te rijden (max. 10 km)
Per kavel is 1 auto toegestaan op de daarvoor bestemde P-plaats. Parkeerplaatsen mogen niet worden gebruikt voor aanhangwagens – boot – of caravanstalling. Parkeer uw auto niet op lege plaatsen van andere stacaravans/bungalows. Gasten die aankomen kunnen dan bij uw afwezigheid niet op hun plaats gaan staan. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor ambulance, brandweer etc.

 

Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat er een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen wordt afgekondigd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden of bij opdooi na een vorstperiode.

 1. Overlast

Algemeen moet voorkomen worden dat overlast wordt bezorgd aan andere gasten.
Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode, stilte is dan geboden.

 1. Vuilafvoer

Het huishoudelijk afval dient u zelf te deponeren in de daarvoor bestemde containers achter het hoofdgebouw.

Wilt u het oud papier en glas gescheiden in de daarvoor bestemde containers deponeren. Laat de door u gebruikte plaats steeds schoon achter.

 1. Brandveiligheid

Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren verboden.
Barbecueën bij uw caravan/bungalow is toegestaan maar zorg altijd dat er een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue staat. Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting zodat u uw buren zo min mogelijk hindert. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw caravan/bungalow. Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan. Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Het natuurbrandgevaar in Nederland wordt weergegeven via een zogenaamde natuurbrandrisico-index of droogte-index. In periodes met verhoogd bosbrand gevaar (code geel, oranje, rood) wordt het publiek opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de natuur en is roken en het gebruik van open vuur ten strengste verboden.

 1. Grondwaterbescherming

Het is niet toegestaan op het park (en de parkeerplaatsen) aan uw auto te sleutelen of uw auto te wassen en te poetsen.

 1. Waslijnen

Het zichtbaar drogen van wasgoed aan waslijnen en het plaatsen van droogmolens is niet toegestaan.

 1. Stacaravan/bungalow, aan- en bij bouwsels

U mag geen windschermen, partytenten of carports plaatsen. U mag op uw kavel geen tenten, bijzettentjes, toercaravans, boottrailers, aanhangwagens e.d. plaatsen of stallen.

 

Opgesteld 6 april 2021

Vakantiehuis in Groesbeek

Fam. Hendriks Mooi

info@vakantiehuisingroesbeek.nl

Search

November 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

December 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Adults
0 Children
Pets
Size
Price
Amenities
Facilities

Compare listings

Compare